حمل و نقل

شرکت توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند ، هم اکنون با دارا بودن مخازن حمل به ظرفیت های   (25m3)25 تن و 6 تن آماده ارسال محصول به مناطق مختلف کشور می باشد .